הנהגת שבט המפרץ

השבט מנוהל על ידי ועד הורים וקבינט מפעלים (הורים מתנדבים):

 

מרכז בוגר - אביחי מימרן

ראש השבט - דפנה יגור 

 

גזברית ואחראית רכש - רויטל זוהר 

 

אחראית מתנדבים במפעלים ומחנות - רוית דנינו 

חברת ועד - רונית כרני 

חברת ועד - עינת בן דויד 

אחראית על מכירת חולצות חאקי - עדי כמחאז'י