הנהגת שבט המפרץ

השבט מנוהל על ידי ועד הורים וקבינט מפעלים (הורים מתנדבים):

 

מרכזת בוגרת - סתיו זמיר

ראש השבט - דורון גלפז  טלפון: 408-507-2653

 

גזבריות ואחראיות רכש - רויטל זוהר / רונית קרני / טל ויזר

 

אחראית מתנדבים במפעלים ומחנות - רוית דנינו 

אחראית טקסים במהלך השנה - עינת בן דויד