Dandelion Fields
ההרשמה נסגרה - תודה לכל הנרשמים!
טיול שכב"ג סוף שנה יתקיים ב 6-7 ביוני 2022  
ההרשמה נסגרת סופית ב-9 במאי מהרו להרשם !!!!

טיול סוף שנה וקמפינג 2022

 

תאריכי המחנה:

המחנה יתקיים בין התאריכים 6-7 ביוני 2022.

 :עלות המחנה

180$ (היתרה בסבסוד השבט).

 

סגירת הרשמה תהיה ב- 9 במאי, אנו מחוייבים בתשלום מלא לאתר הקמפינג ולאוטובוסים.

:הגעה

.נסיעה וחזרה באוטובוס -  יוצאים ביום שני בשעה 8:00 בבוקר
.מקום המחנה ומקום המפגש ישלח בנפרד

ההרשמה נסגרה!!!  תודה לכל הנרשמים

 

מה צריך לעשות עוד היום !!!
ולא יאוחר מתאריך ה-9 במאי

1. לחצו על כפתור הרשמה אלקטרונית ומלאו את כל הפרטים, כל חניך בניפרד.

אנא מלאו את כל הפרטים, קראו עם ילדכם את אמנת ההתנהגות והשלימו את החתימות.  

2. הכנסו ללינק ושלמו בפייפל.

מהרו להרשם מספר המקומות באוטובוסים מוגבל.

 

שאלות בנושא הרשמה אנא פנו רק באימייל ל:  hamifratz.gizbar@gmail.com

 

זיכרו, תאריך אחרון לרישום - 

עד 9 במאי גם המתלבטים !!!