top of page
 IAC-Israeli American Council

 

בשנים האחרונות חברה תנועת הצופים

לארגון ה IAC, Israeli American Council 

ארגון זה שם לו למטרה, לבנות קהילה ישראלית-אמריקאית חזקה ומעורבת בארצות הברית כדי להעצים את דור העתיד, לתמוך ולחזק את מדינת ישראל וליצור גשר בין הקהילה היהודית אמריקאית לישראלית. 

 

לתנועת הצופים בצפון אמריקה ולארגון ה- IAC יש הרבה מן המשותף ומכאן נובע החיבור הערכי והשותפות בין הארגונים. בדומה לתמיכת הפדרציות היהודיות בקהילה היהודית הרחבה, תומך ה- IAC בגופים וארגונים ישראלים בארצות הברית. במסגרת שיתוף הפעולה יתמוך ה- IAC בשנת הפעילות בשבטי הצופים ובכך יתרום לשיפור הפעילות, העשרתה והרחבתה.

אנו מאמינים כי תמיכת הארגון תגדיל את החשיפה של הפעילות שלנו לכמה שיותר משפחות ישראליות ובכך להגדלת מספר החניכים בשבט.

 

ארגון הIAC תומך בנדיבות בתנועת הצופים. כחלק מהתמיכה ושיתוף הפעולה, נתבקשנו להירשם כחברים בIAC והתמיכה בשבט מותנית בהרשמה.

החברות היא בחינם, ומשמעותה, עדכונים ופרסומים סביב תוכניות ואירועים.  

 

למידע נוסף www.israeliamerican.org

 

Oshman Family JCC
ICC@JCC
 

שבט המפרץ עובד בשיתוף פעולה עם ה -  ICC/JCC Palo-Alto 

לבניית קהילה ישראלית מקומית מעורבת ומשפיעה, לחיזוק הזהות הישראלית, לפיתוח תרבות ולחיבור עם הקהילה היהודית בעמק ובכלל.  ה-JCC הוא הבית שלנו, והשבט לוקח חלק פעיל באירועי הקהילה.

 

למידע נוסף www.paloaltojcc.org/icc

משלנו

 

שבט המפרץ עובד בשיתוף פעולה עם תוכנית ׳משלנו׳. תוכנית ישראלית מעצימה לצעירים ישראלים בקולג׳ים ברחבי ארה׳ב. התוכנית שמה דגש על שייכות וזיקה לחברה הישראלית ולעם היהודי, תוך העשרה ומעורבות חברתית.

 

לפרטים נוספים www.mishelanu.org

הבית הישראלי

 

הבית הישראלי בסן פרנסיסקו, הממוקם בקונסוליה הישראלית, דואג לטיפוח הקשר בין הקהילה הישראלית הגדולה המתגוררת באזור לבין ישראל.

במסגרת הבית הישראלי מתקיימות פעילויות תרבות שונות, פעילויות לילדים וכן נחגגים החגים ומתקיימים טקסים בשיתוף הקהילה.כמו כן, מספק הבית הישראלי שירותי יעוץ והכוונה לישראלים אשר קיבלו את ההחלטה לחזור לישראל ומלווה את התושב החוזר בכל השלבים עד לחזרתו הביתה.מדי שבוע נשלח עלון לרשימת התפוצה של הבית הישראלי המעדכן לגבי הארועים המתקיימים וכן הודעות בנושאים הקשורים לחזרה הביתה. 

 

למידע נוסף הבית הישראלי

bottom of page