top of page
קראוואלי

קראוואלי ,להקת שבט המפרץ

 אנו ממשיכים בשימחה וגיל את

חוויה של שירה עברית ותרבות ישראלית, פיתוח קול ומיומנויות בימה.

 קבוצות של זמרות וזמרים לקראוון השבט:

קבוצת צעירים, קבוצת בוגרים וקבוצה לדברי אנגלית.

בהסתמך על המושבים, החלוקה לקבוצות תעשה לפי: גיל, נסיון, נוכחות בימתית ורמת שירה.

הלהקה מנוהלת על ידי סיגל ורדי, המפיקה והמנהלת האומנותית.

חברי הלהקה נפגשים לחזרה שבועית עם סיגל (בתשלום ישירות לסיגל),

לחזרות שבטיות ע"פ הצורך במימון השבט. 

חברי הלהקה יופיעו באירועים שבטיים וקהילתיים בהתאם להנחיות בנושא הקורונה.

לפרטים נוספים ואיך נרשמים?

 נא לפנות לסיגל sigal@vardi.me או 408-6869606

bottom of page