top of page
IMG_1531_Original.jpg
להורים שלום!

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לשנת הפעילות 2022-2023 של שבט המפרץ.

הפעילות מתקימת ברובה בעברית ובמתכונת דומה מאד לפעילות הצופים בישראל.

כדי להשתתף בפעילות כל החניכים חייבים להיות רשומים ומשולמים בצורה מלאה ומסודרת.

 

תחילת הפעילות לכלל השבט: 11 בספטמבר 2022.

שלב 1: כניסה לחשבון משתמש משפחתי , למשפחות חדשות שמצטרפות פתיחת חשבון
שלב 2: הרשמה אלקטרונית ותשלום באשראי או בפייפל

אנא השלימו את הרישום האלקטרוני במלואו, הכינו מבעוד מועד את כרטיס ביטוח הבריאות שלכם. מספר ביטוח הבריאות חשוב עבור ביטוח ילדכם בזמן הפעילות, במידה ובמהלך השנה הביטוח השתנה אתם מתחייבים לשלוח אימייל לכתובת הגיזבר hamifratz.gizbar@gmail.com ולעדכן באיזור האישי שלכם במערכת.

דמי חבר

דמי החבר שאנו גובים הינם עבור ביטוח החניכים למהלך השנה כולה, שכר למרכזת הבוגרת, עוזרי הדרכה של השבט והוצאות לפעילות השוטפת. 

פרוט דמי החבר:

$50 דמי רישום ועמלות - לא ניתנים להחזרה 

$150 משולמים ישירות להנהגה - לא ניתנים להחזרה החל מה-1 בנובמבר.

היתרה מתוך התשלום הינה עבור שכר מרכזים, ופעילות שוטפת של השבט ואותה ניתן לקבל כהחזר פחות מספר החודשים שהחניך/כה היו בפעילות.

דמי ביטול -$200 מתוך דמי הרישום ששולמו אינם ניתנים להחזר לאחר 1 בנובמבר!

כדי לקבל את ההחזר יש לשלוח אימייל ל- hamifratz.gizbar@gmail.com עד התאריך 31 באוקטובר 2022.

תאריך הביטול יקבע לפי תאריך האימייל שישלח לגיזברית.

רישום ותשלום עבור המחנות וסמינרים יבוצע בנפרד.

דמי חבר לרישום ותשלום מוקדם עד תאריך 15 בספטמבר 2022 הינם לכל שנת הפעילות (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $475   

חניך שני -   $440

חניך שלישי -  $390

חניך רביעי - $230

דמי החבר החל מ 16 בספטמבר 2022 הינם לכל שנת הפעילות (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $535   

חניך שני -   $475

חניך שלישי -  $430

חניך רביעי - $230

דמי החבר מ 1 בינואר 2023 הינם לכל שנת הפעילות 2023, ינואר עד יוני (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $345   

חניך שני -   $320

חניך שלישי -  $310

חניך רביעי - $190

ההרשמה לשנת הפעילות בצופים נסגרת סופית ב 1 במרץ 2023!!!

bottom of page