IMG_9334.jpg
להורים שלום!

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לשנת הפעילות 2021-2022 של שבט המפרץ.

הפעילות מתקימת ברובה בעברית ובמתכונת דומה מאד לפעילות הצופים בישראל.

כדי להשתתף בפעילות כל החניכים חייבים להיות רשומים ומשולמים בצורה מלאה ומסודרת.

 

תחילת הפעילות לכלל השבט: 12 בספטמבר 2021.

 

השנה אנו מתחילים לעבוד עם מערכת הרשמה חדשה

אנא קראו בעיון את כל השלבים לרישום לפני תחילת ההרשמה.

שלב 1: פתיחת חשבון משתמש משפחתי עם User Name משפחתי וסיסמה
שלב 2: הרשמה אלקטרונית ותשלום באשראי או בפייפל

אנא השלימו את הרישום האלקטרוני במלואו, הכינו מבעוד מועד את כרטיס ביטוח הבריאות שלכם. מספר ביטוח הבריאות חשוב עבור ביטוח ילדכם בזמן הפעילות, במידה ובמהלך השנה הביטוח השתנה אתם מתחייבים לשלוח אימייל לכתובת הגיזבר hamifratz.gizbar@gmail.com ולעדכן באיזור האישי שלכם במערכת.

דמי חבר

דמי החבר שאנו גובים הינם עבור ביטוח החניכים למהלך השנה כולה, שכר למרכזת הבוגרת, עוזרי הדרכה של השבט והוצאות לפעילות השוטפת. 

פרוט דמי החבר:

50$ דמי רישום ועמלות - לא ניתנים להחזרה 

150$ משולמים ישירות להנהגה - לא ניתנים להחזרה החל מה-1 בנובמבר.

היתרה מתוך התשלום הינה עבור שכר מרכזים, ופעילות שוטפת של השבט ואותה ניתן לקבל כהחזר פחות מספר החודשים שהחניך/כה היו בפעילות.

דמי ביטול - 200$ מתוך דמי הרישום ששולמו אינם ניתנים להחזר לאחר 1 בנובמבר!

כדי לקבל את ההחזר יש לשלוח אימייל ל- hamifratz.gizbar@gmail.com עד התאריך 31 באוקטובר 2021.

תאריך הביטול יקבע לפי תאריך האימייל שישלח לגיזברית.

רישום ותשלום עבור המחנות וסמינרים יבוצע בנפרד.

דמי חבר לרישום ותשלום מוקדם עד תאריך 10 בספטמבר 2021 (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $465   

חניך שני -   $430

חניך שלישי -  $380

חניך רביעי - $220

דמי חבר לחניך בכיתה ג' בלבד:

ילד ראשון 270$

ילד שני במשפחה 250$

דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $525   

חניך שני -   $465

חניך שלישי -  $420

חניך רביעי - $220

דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות 2022, ינואר עד יוני  (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $335   

חניך שני -   $310

חניך שלישי -  $300

חניך רביעי - $180

ההרשמה לשנת הפעילות בצופים נסגרת סופית ב 1 במרץ 2022!!!