IMG_9334.jpg
להורים שלום!

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לשנת הפעילות 2020-2021 של שבט המפרץ.

הפעילות מתקימת ברובה בעברית ובמתכונת דומה מאד לפעילות הצופים בישראל.

כדי להשתתף בפעילות כל החניכים חייבים להיות רשומים ומשולמים בצורה מלאה ומסודרת.

 

תחילת הפעילות לכלל השבט: 13 בספטמבר 2020.

 

אנא קראו בעיון את כל השלבים לרישום לפני תחילת ההרשמה.

1. רישום אלקטרוני של החניך/חניכה, שכולל קריאה וחתימה על אלקטרוני טופס של אמנת התנהגות

           ומיד אחרי הרישום!

2. תשלום - בפייפל או כרטיס אשראי.

שלב 1: רישום אלקטרוני

אנא השלימו את הרישום האלקטרוני במלואו, הכינו מבעוד מועד את מספר ביטוח הבריאות שלכם. מספר ביטוח הבריאות חשוב עבור ביטוח ילדכם בזמן הפעילות, במידה ובמהלך השנה הביטוח השתנה אתם מתחייבים לשלוח אימייל לכתובת הגיזבר hamifratz.gizbar@gmail.com כדי שנוכל לעדכן את המערכת.

שלב 2: תשלום

דמי החבר שאנו גובים הינם עבור ביטוח החניכים למהלך השנה כולה, שכר למרכז הבוגר ועוזרי הדרכה של השבט והוצאות לפעילות השוטפת. 

פרוט דמי החבר:

40$ דמי רישום ועמלות - לא ניתנים להחזרה 

150$ משולמים ישירות להנהגה - לא ניתנים להחזרה החל מה-1 בנובמבר.

היתרה מתוך התשלום הינה עבור שכר מרכזים, ופעילות שוטפת של השבט ואותה ניתן לקבל כהחזר פחות מספר החודשים שהחניך/כה היו בפעילות.

דמי ביטול - 190$ מתוך דמי הרישום ששולמו אינם ניתנים להחזר לאחר 1 בנובמבר!

כדי לקבל את ההחזר יש לשלוח אימייל ל- hamifratz.gizbar@gmail.com עד התאריך 1 בנובמבר 2020.

תאריך הביטול יקבע לפי תאריך האימייל שישלח לגיזבר.

רישום ותשלום עבור המחנות יבוצע בנפרד.

דמי חבר לרישום ותשלום מוקדם עד תאריך 10 בספטמבר 2020 (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $450   

חניך שני -   $420

חניך שלישי -  $370

חניך רביעי - $210

דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $510   

חניך שני -   $445

חניך שלישי -  $400

חניך רביעי - $210

דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות 2021, ינואר עד יוני  (לא כולל מחנות):

חניך ראשון במשפחה –  $320   

חניך שני -   $300

חניך שלישי -  $290

חניך רביעי - $190

ההרשמה לשנת הפעילות בצופים נסגרת סופית ב 1 במרץ 2021!!!

הכנסו ללינק המצורף ושלמו דרך PayPal ( מלאו שם ושם משפחה של החניך בפרטי התשלום ! )