top of page

כללי התנהגות בשבט המפרץ

שבט המפרץ פתוח לכל חניך מכיתה ג' ועד י"ב המעוניין להצטרף לפעילות השבט ומקפיד על נהלי ההתנהגות של השבט. ההשתתפות בפעילויות השבט מותנית במילוי טופס הרשמה ובתשלום דמי חבר שנתיים. פעילות השבט מתקיימת בשפה העברית על מנת שהחניך יוכל ליהנות ולהפיק תועלת מהשתתפות בפעילויות השבט דרושה הבנת השפה המדוברת ויכולת תקשורת מספקת בשפה העברית. 
הגעה לפעולות 

פעולת שכב"ג מתקיימת בימי ראשון בשעות 12:00-2:00, ופעולת חניכי ג' עד ט' מתקיימת בימי ראשון בין השעות 3-5 אחרי הצהריים, אלא אם כן נאמר אחרת. ההורים מתבקשים להגיע כעשר דקות לפני תחילת הפעולה ולהמתין לאיסוף החניכים מספר דקות לפני סיום הפעולה.

ההורים מוזמנים לצפות במסדר הסיום ומתבקשים להמתין בסבלנות לפיזור בסיום המסדר.

נוכחות החניכים בפעולות חשובה מאד על מנת לשמור על רצף פעולות ולשמור על המוטיבציה של החניכים ושל הקבוצה. כמו כן, המדריכים משקיעים זמן רב ומחשבה בהכנת הפעולות על מנת שלחניכים יהיה תוכן מעניין וכיפי. אי הגעת חניכים פוגעת באיכות הפעולות. 

מדי חאקי

מדי הצופים גורמים לאחידות ותחושת שייכות, והם חלק בלתי נפרד מפעילות השבט.

החניכים מתבקשים להגיע לכל פעילויות הצופים, אלא אם כן התקבלה הודעה אחרת, במדי חאקי מלאים: חולצת חאקי (לרכישה מהשבט בעלות של $25), מכנסי חאקי ועניבה גדודית.

בחגים וטקסים החניכים מתבקשים להגיע חאקי חגיגי: חולצה לבנה, מכנסי חאקי ועניבה גדודית. 

שימו לב - החניכים מתבקשים להגיע לכל הפעולות עם נעליים סגורות לא תתאפשר השתתפות בפעולה ללא נעליים סגורות.

שמירה על מתקנים במקום הפעילות ועל רכוש השבט 

שבט המפרץ מתארח במקומות ציבוריים. על הורי השבט להקפיד על הוראות החניה, הכניסה והיציאה 

על הורי השבט לשוחח עם החניכים על נושא שמירת ניקיון המקום בו תתקיים הפעילות. מקרים של השחתת רכוש מכוונת יביאו לחיוב ההורים בתשלום על הנזק והרחקת החניך מפעילות השבט. 

תקשורת ושימוש בקבוצות הווטסאפ 

הודעות על פעילות השבט והקבוצות השונות ישלחו בקבוצות הווטסאפ הגדודיות.  

 

ברצוננו לבקש מההורים להיות רגישים לחשיבות של קיום שיח מכבד ולא פוגעני בקבוצות.
תלונות ובעיות - מקומן להיות מטופלות באופן אישי.
קבוצות הוואטסאפ הינן קבוצות שקטות לצורכי הצופים בלבד, אנא מכם הימנעו מפירסום שאינו קשור לצופים.

 

הפרעה למהלך הפעילות

הנהגת השבט לא תקבל הפרעות למהלך התקין של הפעולה. חניך שיפריע בפעילות לא יכול להיות חלק מהמסגרת השבטית. אנא שוחחו עם ילדכם והדגישו את החשיבות של הקשבה למדריכים ושמירה על המשמעת בקבוצה. הפרעות מונעות מהמדריכים להעביר את הפעולות שעמלו עליהן ומקשות על כל הקבוצה. רק שיתוף פעולה מצד החניכים וההורים יבטיח לכל ילדי השבט שנת פעילות מוצלחת ומהנה. 

מניעת אלימות

בשבט המפרץ אנו יוצרים מסגרת בטוחה, מקבלת ומכבדת את כל חניכי השבט. אלימות - מילולית או פיזית, שיימינג, איומים, קללות, הטרדה או פגיעה בכל אחד מחברי השבט, אם במסגרת הפעילות בשבט או ברשתות החברתיות, אסורים בהחלט ועלולים להוביל להרחקת החניך מפעילותו בשבט. 

חומרים אסורים

עישון מכל סוג ושימוש בכל סוג של סיגריות, טבק, אלכוהול, סמים, סיגריות אלקטרוניות ו/או חומרים מסוכנים על כל צורותיהם, אסורים בהחלט ויביאו להרחקה מיידית של החניך מפעילותו בשבט.  האיסור חל באופן גורף וחד משמעי על כל פעילויות ומפעלי השבט, לרבות מחנות, טיולים יום הצופה ועוד. האיסור חל באופן גורף וחד משמעי על כל המשתתפים במתחם פעילות השבט: חניכים, שכב"ג, הורים, דרג מתנדב וכל בעלי התפקידים. ילד או מבוגר שיפרו את האיסור יורחקו באופן מיידי ובמקרים מסויימים תישקל הרחקתם לצמיתות מכל פעילויות השבט במהלך השנה.

שבט ללא ניידים

השימוש בטלפונים ניידים בזמן פעולות אסור. החניכים מתבקשים שלא להביא טלפונים לפעולה או להניח אותם בתוך התיקים מתחילת הפעולה ועד לפיזור. אנא הסבירו לחניכים את נושא אי השימוש בטלפונים במהלך הפעולה. המכשירים הניידים מסיחים את דעתם ומונעים השתלבות בפעילות.  

במהלך מחנות - החניכים יורשו להשתמש בטלפונים בזמן הנסיעה באוטובוסים בלבד. השימוש בטלפונים בעת השהות במחנה אסור לחניכי ג' עד ט' ובמקרה הצורך ניתן יהיה להתקשר למדריכים או להורים המלווים.

נוהל דיווח

בשבט המפרץ אנו מחוייבים לטפל בכל בעיה בה נתקל חניך בשבט.​

החניכים מתודרכים בתחילת השנה ולאורך שנת הפעילות לפנות בכל מקרה של בעיה או קושי למדריך או לרשג"ד שלהם. הורים יקרים - אנא שוחחו על כך עם החניכים והזכירו להם לפנות למדריכים או לרשג"דים בכל מקרה של בעיה או קושי. המדריכים והרשג"דים מחויבים לפעול בדיסקרטיות ובאופן מיידי ולערב את הנהגת השבט לצורך טיפול מיידי ונאות. ​אנו מבקשים שכל הורה שנודע לו על בעיה כלשהי, יפנה למרכז הבוגר או לראש השבט על מנת לאפשר טיפול נאות בבעיה.   

שמירה על שיח מכבד ומרחב בטוח לכולם 

כל משתתפי הפעילות, לרבות הורים ודרג מתנדב, מחוייבים לשמור על מרחב בטוח לכל קהילת השבט וחניכיה; להוות דמויות חינוכית ומודל להתנהגות נורמטיבית וחיובית - לשמש דוגמה אישית בכל מעשיהםלכבד ולשתף פעולה עם הדרג המקצועי, הנהגת השבט וחניכי השבט, ולנהוג כלפי כולם בהגינות, סבלנות, סובלנות וללא משוא פנים,

 

להקפיד לשמור על שפה תרבותית נקיה ומכבדת מול כל אחד, הן בשיחה והן בכתיבה.

בשום מצב לא להשתמש בביטויים לשוניים לא ראויים ולא להרים קול.

לשים דגש על שיח מגדרי מכבד וקבלת האחר ולהימנע מכל סוג של הערות בנושא, שאלות חודרניות ולא ראויות ו/או הערות בנושא דימוי גוף, בחירות מגדריות וכדומה. ​​

bottom of page