top of page
donate.png

תרומות לשבט

גיוס כספים ותרומות במהלך שנת הפעילות מנותבים ישירות לטובת פעילויות העשרה לילדי השבט, תמיכה בפעילויות השונות במהלך השנה ורכישת ציוד. השנה אנחנו רוצים להעניק מלגות לילדי השבט לטובת מפעלים כמו 'המסע לפולין', 'ועידת צבר העולמית' ועוד.

 

חשוב לציין כי כל הכספים שיאספו במהלך השנה מתרומות

יועברו במאת האחוזים לטובת המטרות שצוינו לעיל.

* על מנת לתרום דרך אתר השבט יש להתחבר לאתר (Login) *

bottom of page