top of page

התנדבות הורים  בשבט המפרץ

Volunteers

do not necessarily have the time;

they just have the heart

-Elizabeth Andrew

התנדבות ומעורבות הורי השבט הנה משמעותית ביותר בכל הנוגע לקהילתיות של שבט המפרץ. הנוכחות של כולנו בפעולות ובמפעלים מורגשת על ידי החניכים והמדרכים ומסייעת להתנהלותו השוטפת של השבט.
זו גם הזדמנות נפלאה עבורנו להכיר אחת את השני וליצור תחושה של שיתוף וקשרים חדשים.

bottom of page