top of page

הרשמה לשנת הפעילות 2024-2025 
!!!שבט המפרץ

על מנת להירשם לשנת הפעילות יש לעבור על כל השלבים הבאים:

שלב 1: כניסה לחשבון משתמש משפחתי , למשפחות חדשות מצטרפות פתיחת חשבון .

שלב 2: השלמת הרשמה אלקטרונית ותשלום כולל עדכון פרטי ביטוח רפואי.

שלב 3: *חשוב מאוד* אנא וודאו  לאחר הרישום קבלת אישור באימייל עבור רישום ותשלום. 

**הכינו מבעוד מועד את כרטיס ביטוח הבריאות שלכם. מספר ביטוח הבריאות חשוב עבור ביטוח ילדכם בזמן הפעילות, במידה ובמהלך השנה הביטוח השתנה אתם מתחייבים לשלוח אימייל לכתובת הגזבר hamifratz.gizbar@gmail.com ולעדכן באזור האישי שלכם במערכת.

 

דמי חבר לנרשמים מה- 1 ביולי ועד ה-31 בדצמבר (דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות לא כולל מחנות וסמינרים):

  • חניך ראשון במשפחה –  $710         

  • חניך שני -   $660

  • חניך שלישי -  $590

  • חניך רביעי - $510

דמי החבר לנרשמים מה- 1 בינואר 2025 הינם לכל שנת הפעילות 2025, ינואר עד יוני (דמי החבר לא כולל מחנות):

  • חניך ראשון במשפחה –  $420   

  • חניך שני -   $380

  • חניך שלישי -  $310

  • חניך רביעי - $190

ההרשמה לשנת הפעילות בצופים נסגרת סופית ב 1 במרץ 2025!!!

תנאי ביטול הרשמה לשנת פעילות

החזר בגין דמי חבר שנתי יינתן רק לאחר קבלת אימייל עם בקשת ביטול .

יש לשלוח אימייל ל hamifratz.gizbar@gmail.com.

 

$30 דמי רישום ועמלות - לא ניתנים להחזרה 

1 ביולי - 30 בספטמבר- יינתן החזר מלא (בניקוי דמי רישום ועמלות)

1 באוקטובר - 31 בדצמבר -יינתן החזר של  30% מסך עלות שנתית

לאחר 1 בינואר לא יינתן החזר

bottom of page