top of page

הרשמה לשנת הפעילות 2023-2024 - שבט המפרץ!!

על מנת להירשם לשנת הפעילות יש לעבור על כל השלבים הבאים:

שלב 1: כניסה לחשבון משתמש משפחתי , למשפחות חדשות מצטרפות פתיחת חשבון .

שלב 2: השלמת הרשמה אלקטרונית ותשלום כולל עדכון פרטי ביטוח רפואי.

שלב 3: *חשוב מאוד* אנא וודאו  לאחר הרישום קבלת אישור באימייל עבור רישום ותשלום. 

**הכינו מבעוד מועד את כרטיס ביטוח הבריאות שלכם. מספר ביטוח הבריאות חשוב עבור ביטוח ילדכם בזמן הפעילות, במידה ובמהלך השנה הביטוח השתנה אתם מתחייבים לשלוח אימייל לכתובת הגזבר hamifratz.gizbar@gmail.com ולעדכן באזור האישי שלכם במערכת.

 

דמי חבר לנרשמים מה- 10 באוגוסט ועד ה-31 בדצמבר (דמי החבר הינם לכל שנת הפעילות לא כולל מחנות וסמינרים):

  • חניך ראשון במשפחה –  $560         

  • חניך שני -   $520

  • חניך שלישי -  $470

  • חניך רביעי - $400

דמי החבר לנרשמים מה- 1 בינואר 2024 הינם לכל שנת הפעילות 2024, ינואר עד יוני (דמי החבר לא כולל מחנות):

  • חניך ראשון במשפחה –  $385   

  • חניך שני -   $360

  • חניך שלישי -  $310

  • חניך רביעי - $190

ההרשמה לשנת הפעילות בצופים נסגרת סופית ב 1 במרץ 2024!!!

תנאי ביטול הרשמה לשנת פעילות

החזר בגין דמי חבר שנתי יינתן רק לאחר קבלת אימייל עם בקשת ביטול .

יש לשלוח אימייל ל hamifratz.gizbar@gmail.com.

 

$30 דמי רישום ועמלות - לא ניתנים להחזרה 

10 באוגוסט - 30 בספטמבר- יינתן החזר מלא

1 באוקטובר - 31 בדצמבר -יינתן החזר של  30% מסך עלות שנתית

לאחר 1 בינואר לא יינתן החזר

bottom of page